Kjøring og bom


Tveitåsen hyttefelt

 

Bestemmelser om kjøring og låsing av hytteveien.

 

 

  1. Brikke/fjernkontroll skal ivaretas, og kan som systemnøkkel kun bestilles        gjennom Vellet v/styret.

 

  1. Nøkkelkort kan ikke lånes ut annet enn i forbindelse med bruk av hytte eller tomt på Tveitåsen hyttefelt.

 

  1. All kjøring skjer på eget ansvar fra fylkesveien og helt inn.

 

  1. All kjøring må skje med forsiktighet for å ivareta veien. Høyeste tillatte hastighet er 30 km. All kjøring må videre skje slik at terrenget eller vegetasjonen ikke påføres skader.


  1. Etter innkjøring på skogsbilsveien skal bommen låses igjen. Det samme gjelder ved utkjørsel.


  1. Kjøring kan ikke skje i visse perioder av året, bl.a. på grunn av for bløte veier - for eksempel i teleløsningsperioden og eventuelt andre perioder Vellet måtte bestemme.

 

 

 

 

 

           Tveitåsen 30/9-78                 Tveitåsen Vel

           Med endringer av 26/8-89

           Med endringer av 8/6-03

           Endring av 11/11-2014

Nøkkelkort vil fra 2015 erstattes med brikke.

Tveitåsen Vel