Velavgift


Velavgift.


I følge vedtektene er det obligatorisk medlemskap i vellet, og alle hytte- og tomte-eiere må ta del i de kostneder som påløper.


Det er også obligatorisk medlemskap i Langerød Veilag, som vedlikeholder ytre vei.


Det sendes ut en felles faktura for Tveitåsen Vel og Langerød Veilag.


Avgift både for ytre og indre vei må være betalt for at eier skal ha adgang til feltet gjennom bommen.


Ved manglende betaling vil brikke og fjernkontroll tilknyttet eieren bli fjernet fra systemet.


Eier vil få adgang igjen etter at alle utestående fordringer inkl. opprinnelig avgift, purregebyr, renter og kostnader vedr. sletting av brikke(r) og evt. fjernkontroll er betalt.


Kostnad for for sletting av brikke er pr. 2017 kr. 300.- pr. stk.

Kostnad for sletting av fjernkontroll pr. 2017 kr. 400.- pr. stk.


Nye brikker sendes kostnadsfritt etter at beløpene er betalt.

Fjernkontroll må sendes inn for innprogrammering og returneres kostnadsfritt dersom den er i orden.


Fjernkontroll kan sendes til:

Trond Bjørge Andersen, Haugefjellveien 32, 1621 Gressvik


Husk å merke sendingen med navn, adresse og hyttenummer.Tveitåsen Vel