Ordensregler

Tveitåsen Vel


Ordensregler for Tveitåsen hyttefelt.

Ifølge generalplan.

 

Ordensregler for Tveitåsen hyttefelt.

Ifølge generalplan.


De enkelte hytter inngår som et ledd i et samlet felt i Tveitåsen hyttefelt.


De felles tiltak Vellet måtte bestemme, er forpliktende for samtlige velmedlemmer.


Bygningsloven gjelder i området. Det tillates ikke oppført andre bygninger, skur, tilbygg eller foreta inngrep i naturen utover det som myndighetene måtte godkjenne.


Utvendige farger på hytter skal mest mulig gå i ett med naturen, og bare naturvennlige farger tillates brukt.


Myrer, bekker, tjern og andre drikkevannsforekomster må ikke forurenses.


Det samme gjelder øvrig natur, idet denne må ivaretas og ikke tilgrises og forurenses.


Samtlige hytteeiere er pålagt å delta i felles renovasjon. Avfall kan ikke nedgraves.


Som toalett kan benyttes:

Toalett basert på det såkalte Mult rom systemet eller tilsvarende type.


Kjemikalieklosett eller annet klosett tillates ikke tømt i terrenget.


Tomte/hytteeieren plikter å delta i felles vedlikehold av interne veier, samt adkomstsveien til feltet og øvrige fellesanlegg på feltet, så som fritidsanlegg.


Tveitåsen Vel Tveitåsen, 30/9-78

Med endringer av 26/8-89

Med endringer av 8/6-03

Med endringer av 14/6-15